Witamy!!!
"P O Z"
Przedsiębiorstwo Obrotu Zapasami
 
zaloguj się:

 
W celu uaktywnienia oferty proszę o zalogowanie się do systemu i wpisanie hasla: poz2

Uwaga : haslo musi być koniecznie wpisane małymi literami , a następnie należy nacisnąć przycisk zaloguj.
 
  adres firmy: os.Leśne 18a/67 , 62-028 Koziegłowy, tel. + 48 61 812-78-97, tel./fax + 48 61 812-78-97 ; www.poz.com.pl, e-mail:biuro@poz.com.pl